2019-07-22

Azure Storage

Azure File Sync エージェント v7.2 (2019/07, v7.2.0) が公開されました

2019/07/19 (現地時間) に Azure File Sync エージェント v7.2 (2019/07, v7.2.0) が公開されました。 Azure File Sync エージェント v7.2 (2019/07, v7.2....
0
スポンサーリンク