2020-08-28

Azure Storage

Microsoft Azure Storage Explorer v1.15.0 がリリースされました

2020/08/27(現地時間)にAzureStorageExplorerの最新版であるv1.15.0がリリースされました。Releasev1.15.0·microsoft/AzureStorageExplorerAzureStorageE...
0
スポンサーリンク