2020-08-28

Azure Storage

Microsoft Azure Storage Explorer v1.15.0 がリリースされました

2020/08/27 (現地時間) に Azure Storage Explorer の最新版 である v1.15.0 がリリースされました。 Release v1.15.0 · microsoft/AzureStorageExplorer...
0
スポンサーリンク